Farma 2010

Reality Show Farma 2010 - Hrvatska - doznajte prvi sve o farmerima!

knjigovodstvo i računovodstvo         Credit Cards - Kreditne kartice

Gdje se nalazi FARMA?

Kloštar Ivanić je naselje i središte istoimene općine u sjeverozapadnoj Moslavini smješteno 4 km sjeveroistočno od Ivanić-Grada. Leži na 159 m apsolutne visine. Površina općine iznosi 79,01 km2.

Općina Kloštar Ivanić sastoji se od 11 naselja: Kloštar Ivanić, Bešlinec, Čemernica Lonjska, Donja Obreška, Gornja Obreška, Krišci, Lipovec Lonjski, Predavec, Sobočani, Stara Marča i Šćapovec. Općina prema popisu stanovništva iz 2001. god. ima 5.899 stanovnika.

Kloštar Ivanić je izrazito poljoprivredno – stočarski kraj. Razvijene poljoprivredne grane su voćarstvo, vinogradarstvo i povrtlarstvo. Zastupljene grane stočarstva na ovom području su svinjogojstvo, govedarstvo i konjogojstvo (hrvatski posavac). Na području općine Kloštar Ivanić nalaze se ležišta nafte i prirodnoga plina.

Farma - Lokacija: Lipovec Lonjski - Kloštar Ivanić
Na sa­mu far­mu No­ve TV u Li­pov­cu Lonj­skom kraj Kloštar Iva­ni­ća zbog ve­li­kog osi­gu­ra­nja ne mo­že se pri­ći.

Farma - Lokacija: Lipovec Lonjski - Kloštar Ivanić

Po­kraj Li­pov­ca Lonj­skog na­la­zi se se­lo Šća­po­vac u ko­je­mu ži­vi i ra­di Jo­sip Tu­čko­rić, po­pu­lar­ni Jo­ža, men­tor far­me­ri­ma.

Farma Nova TV

1 komentari:

Ana misar Ivica vukorepa blazenka i dalje je da ne nabrajam je trebalo davno udaljiti sa farme jer oni unose nerad i nered medju mladim gledaocima farme nista nisu pokazali kako se treba ponasati medju ljudma a i buducim farmerima nista ne pokazuju kako treba graditi novi zivot medju ljudima ma gdje bili a ne stvarati klanove ogovaranje . pa to je sramota

4. prosinca 2015. u 17:57  

Objavi komentar